ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ​​
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ  2272938 (0836)   ಇಪಿಬಿಕ್ಸ್ -(0836) : 2221030, 2221031
ಕ್ರ. ಸಂ.​ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2221028 77609-91650
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 0836-2221032 77609-91651
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ 0836-2221030 77609-91652
4 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91654
5 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು   77609-91661
6 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91659
7 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು    77609-91653
8 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91655
9 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91656
10 ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91657
11 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2221084 77609-91658
12 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ (ವಿಕಾ)   77609-91660
13 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ   77609-91545
13 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   77609-91662
14 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   77609-91663
15 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ಧಾರವಾಡ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 0836-2221069 77609-91664
16 ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್   77609-91665
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನ.ಸಾ - 1 0836-2221033 77609-91675
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನ.ಸಾ - 2 0836-2221034 77609-91676
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಾ - 1 0836-2221035 77609-91677
20 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಾ - 2 0836-2221036 77609-91678
21 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಾ - 3   77609-91674
22 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವಲಗುಂದ   96632-99001
23 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ   77609-91680
24 ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91681
25 ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2221037 77609-73360
26 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ 0836-2221085 77609-73361
27 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಪಘಾತ ಶಾಖೆ   77609-91682
28 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 08362221087 77609-73362
29 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   77609-73363
30 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ 08362221038 77609-91683
31 ಸಿಬಿಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 0836-2221039 77609-91684
32 ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   77609-91685
33 ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ   77609-91686
34 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 0836-2221088 77609-91687
35 ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರವಾಡ   77609-91689
36 ಕಲಘಟಗಿ 0836-284537 77609-73371
37 ತಡಸ 08378-257533 77609-73372
38 ಸಂಶಿ 0836-296036 77609-73373
39 ಕುಂದಗೋಳ   77609-73365
40 ನವಲಗುಂದ   77609-73366

Back To Top