ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 2431238 (0831)
ಕ್ರ ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0831-2468130 77609-91600
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 0831-2400811 77609-91601
3 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 0831-2400811 77609-91613
4 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ 0831-2466176 77609-91602
5 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು   77609-94175
6 ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91605
7 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91609
8 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 0831-2466176 77609-91611
9 ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರ) 0831-2000508 77609-91607
10 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91603
11 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0831-2466176 77609-91604
12 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91606
13 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0831-2400811 77609-91608
14 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು    
15 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕೇಬನಿ) 0831-2451640 77609-91612
16 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ (ವಿಕಾ)   77609-91610
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೆಳಗಾವಿ - 1 0831-2400813 77609-91625
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೆಳಗಾವಿ - 2 0831-2400812 77609-91626
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೆಳಗಾವಿ - 3 0831-2400814 77609-91627
20 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ 08288-233297 77609-91628
21 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಮದುರ್ಗ 08335-242163 77609-91630
22 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಖಾನಾಪುರ 08336-223808 77609-91631
23 ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಬನಿ /ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್   77609-73387
24 ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಬನಿ /ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್   77609-73388
25 ಬೆಳಗಾವಿ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ 0831-2427580 77609-73389
26 ಲೋಂಡಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಅ/ರಾ ಗೋವಾ) 08336-234325 77609-73390
27 ಖಾನಾಪುರ   77609-73391
28 ಬೈಲಹೊಂಗಲ 08288-233128 77609-73392
29 ಸವದತ್ತಿ 08330-222237 77609-73393
30 ರಾಮದುರ್ಗ 08335-242563 77609-73394
31 ಕಿತ್ತೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 77609-73395 77609-91633
32 ಯರಗಟ್ಟಿ 77609-73396 77609-91634
33 ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ 77609-73397 77609-91635
34 ನಿಡಗುಂದಿ   77609-73398

Back To Top