ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08354-235389 77609-91750
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 08354-235259 77609-91751
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ 08354-235616 77609-91752
4 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 08354-235259 77609-91761
5 ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 08354-235616 77609-91757
6 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08354-235409 77609-91753
7 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08354-235409 77609-91754
8 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08354-235249 77609-91755
9 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು - 77609-91756
10 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08354-236212 77609-91758
11 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು - 77609-91759
12 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ - 77609-91760
13 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - 77609-91762
14 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಾಗಲಕೋಟ 08354-220480 77609-91775
15 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಾದಾಮಿ - 77609-91776
16 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೀಳಗಿ 08425-276570 77609-91780
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ - 77609-91781
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಳಕಲ್ಲ 08351-270461 77609-91777
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಮಖಂಡಿ 08353-220430 77609-91778
20 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮುಧೋಳ 08350-280401 77609-91779
21 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ - 77609-91782
22 ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ - 77609-91783
23 ಬಾಗಲಕೋಟ  08354-220430 77609-73375
24 ಬೀಳಗಿ 08425-276033 77609-73376
25 ಬಾದಾಮಿ 08357-220055 77609-73377
26 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ 08357-250224 77609-73378
27 ಕೇರೂರು 08357-230330 77609-73379
28 ಇಳಕಲ್ಲ 08351-270261 77609-73380
29 ಹುನಗುಂದ 08351-260323 77609-73381
30 ಜಮಖಂಡಿ 08353-220004 77609-73382
31 ಮುಧೋಳ 08350-280050 77609-73383
32 ರಬಕವಿ 08353-230277 77609-73384
33 ಬನಹಟ್ಟಿ 08353-230288 77609-73385
34 ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ 08350-270429 77609-73386

Back To Top