ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ​​
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ  2332341(836)​    
ಕ್ರ. ಸಂ.​ ಹುದ್ದೆ​ ದೂರವಾಣಿ​ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ​
1 ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು​ 0836-2332341 77609-91950
2 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು​   77609-91659
3 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ​ 0836-2331842 77609-91951
4 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ​   77609-91952
5 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿ​ 0836-2332192 77609-91955
6 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ​   77609-91957
7 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ​   77609-91953
8 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ​   77609-91954
10 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ​ 0836-2332493 77609-91956
11 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ​   77609-91958

Back To Top