ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 2445502 (0836)    
ಕ್ರ ಸಂ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2445503 96635-22011
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   77609-96294
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ 0836-2445504 96635-22002
4

ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

  96634-11167
5 ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ   77609-91972
6 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು   96637-96003
7 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2445501 77609-82550
8 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು    77609-82551
9 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   77609-82552
10 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ   77609-91974
11 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ   77609-82553
12 ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-94195
13 ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 0836-2444168 77609-94194
14 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು   70220-09930
15 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಧಾರವಾಡ 0836-2221080 77609-91679
16 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸವದತ್ತಿ 08330-222589 77609-91629
17

ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಳಿಯಾಳ

08284-220124 77609-91728
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಾಂಡೇಲಿ 08284-232243 77609-91731
19 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು   77609-91298
20 ಸವದತ್ತಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 08330-222237  
21 ಹಳಿಯಾಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 08384-220136  
22 ದಾಂಡೇಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 8384-231343  
23 ಜೋಯಿಡಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 08383-282643  
24 ಅಳ್ನಾವರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 08386-238530  
25

ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

0836-2221086  
26 ಧಾರವಾಡ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವತಾರ ಕೇಂದ್ರ 0836-2221023 77609-91688
27 ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  0836-2221063 77601-29012
28 ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವತಾರ ಕೇಂದ್ರ 0836-2221022  
29 ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ (ಸಹಾಯಕ)   77601-29339
30 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ (ಕಿ.ಸ)   91482-66351
31 ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   91482-66322
32 ವಿ.ನಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ   96069-49102
33 ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ)   77609-96271
34 ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   96069-49103
35 ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   96069-49104
36 ಮುನವಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   96069-49105
37 ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   96069-49106

Back To Top