ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ ವಿಭಾಗ​
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 236562 (08372)​
ಕ್ರ ಸಂ​ ಹುದ್ದೆ​ ದೂರವಾಣಿ​ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ​
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು​ 08372-236364 77609-91800
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ​   77609-91801
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ​   77609-91802
4 ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು​ 08372-237398 77609-91805
5 ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು​ 08372-236586 77609-91806
6 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು​   77609-91811
7 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ​   77609-91803
8 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು​   77609-91804
9 ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು​   77609-91807
10 ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿಗಳು​   77609-91808
11 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು​   77609-91809
12 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ​   77609-91810
13 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು​   77609-91812
14 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗದಗ​ 08372-238384 77609-91825
15 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರೋಣ​ 08381-267224 77609-91826
16 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ​ 08487-272239 77609-91827
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನರಗುಂದ​ 08377-265526 77609-91828
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮುಂಡರಗಿ​ 08371-262459 77609-91829
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೆಟಗೇರಿ​ 08372-218650 77609-91830
20 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ​ 08381-290302 77609-91831
21 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ​   77609-91832
22 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗದಗ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ​ 08372-238484 77609-91833
23 ಗದಗ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ​ 08372-238484 77609-73408
24 ಗದಗ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  ​ 08372-235984 77609-73409
25 ಅಣ್ಣೀಗೇರೆ​ 08372-222164 77609-73410
26 ಬೆಟಗೇರಿ​ 08372-246466 77609-73411
27 ರೋಣ​ 08381-267212 77609-73412
28 ನರೇಗಲ್​ 08381-268236 77609-73413
29 ಗಜೇಂದ್ರಗಡ​ 08381-262202 77609-73414
30 ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ​ 08487-272256 77609-73415
31 ಶಿರಹಟ್ಟಿ​ 08487-262232 77609-73416
32 ನರಗುಂದ​ 08377-265246 77609-73417
33 ಮುಂಡರಗಿ​ 08371-262264 77609-73418

Back To Top