ಕೈಪಿಡಿ

ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 236447 (08384) ಇಪಿಬಿಕ್ಸ್ -77609-91734, 
ಕ್ರ ಸಂ ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08384-235272 77609-91700
2 ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ 08384-236492 77609-91701
3 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   77609-91702
4 ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ   77609-91714
5 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು   77609-91711
6 ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಭದ್ರತಾ & ಜಾಗೃತಾಧಿಕಾರಿ 08384-233496 77609-91708
7 ಸಹಾಯಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08384-234302 77609-91705
8 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು  08384-236435 77609-91703
9 ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91704
10 ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91706
11 ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91707
12 ಕಾರ್ಮಿಕ & ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು   77609-91709
13 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ (ವಿಕಾ)   77609-91710
14 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   77609-91712
15 ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು   77609-91713
16 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಿರಸಿ 08384-236305 77609-91725
17 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕುಮಟಾ 08386-222004 77609-91726
18 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರವಾರ 08382-220309 77609-91727
19 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಭಟ್ಕಳ 08385-226431 77609-91729
20 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಲ್ಲಾಪೂರ 08419-261665 77609-91730
21 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಕೋಲ 08388-231144 77609-91732
22 ವಿಭಾಗೀಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ   77609-91733
23 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ   77609-91736
24 ಶಿರಸಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 08384-229952 77609-73431
25 ಶಿರಸಿ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 08384-226380 77609-73432
26 ಶಿರಸಿ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ- ಇಂಟರೆನೆಟ್ 08384-225440 77609-73433
27 ಶಿರಸಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಂಟರೆನೆಟ್ 08384-228248 77609-73434
28 ಕುಮಟಾ 08386-222076 77609-73436
29 ಕಾರವಾರ 08382-226315 77609-73437
30 ಭಟ್ಕಳ 08385-226444 77609-73438
31 ಯಲ್ಲಾಪೂರ 08419-261186 77609-73439
32 ಸಿದ್ದಾಪೂರ 08389-230166 77609-73441
33 ಮುಂಡಗೋಡ 08391-222144 77609-73442
34 ಹೊನ್ನಾವರ 08397-220276 77609-73443
35 ಅಂಕೋಲ 08388-230237 77609-73444
36 ಗೋಕರ್ಣ 08386-256233 77609-73445
37 ಮುರುಡೇಶ್ವರ 08385-260539 77609-73448
38 ಬನವಾಸಿ 08384-264085 77609-73449
39 ಬನವಾಸಿ   77609-73450
40 ಪಣಜಿ (ಅ/ರಾ ಗೋವಾ) 0832-2438256  

Back To Top