ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ:2368/2011ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:09-02-2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ (B.K.Pavitra & Others V/S Union of India & Others ) ಅನುಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:182 ಎಸ್ಎಸ್ ಆರ್ 2011 ದಿನಾಂಕ :06-05-2017 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ವಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ವಿಭಾಗವಾರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಗದಗ ವಿಭಾಗ
ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ
ಕೇಂದ್ರ  ಕಚೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ