ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಗದಗ ವಿಭಾಗ
ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ